Земельне право є самостійною галуззю права, складовою частиною системи права України. Його предметом є суспільні відносини, що виникають з приводу використання та охорони земель. Специфіка земельних відносин обумовлена особливостями об’єкта правового регулювання - землі.

Земля завжди була найціннішим скарбом. Мало хто знає, що згідно законодавства України, кожен громадянин має право на земельну ділянку на території нашої країни.

 До комплексу послуг, що надають спеціалісти Юридичної компанії «Фенікс-ДНС» в галузі земельного права входять наступні:

·         правовий супровід при оформленні (переоформленні) документів на право власності на земельну ділянку;

·         юридична допомога при укладенні угод купівлі-продажу землі, а також оренди (підготовка або юридичний аналіз договорів), супровід під час переговорів;

·         зміна цільового призначення земельних ділянок та подальша реєстрація таких змін;

·         вирішення у судовому порядку спорів , що виникають у сфері земельних відновин.

  

Make a Free Website with Yola.