Юридична компанія «Фенікс-ДНС» має значну практику юридичного супроводу договірних відносин. Кваліфікована юридична допомога надається при укладенні, зміні, виконанні та припиненні договорів, сторонами яких можуть виступати як українські фізичні та юридичні особи, так і нерезиденти.

Спеціалісти фірми консультують з безлічі питань, які виникають на кожному етапі розвитку договірних правовідносин, забезпечуючи клієнту максимально комфортні юридичні умови для ведення його бізнесу.

Комплексний супровід договірних відносин клієнта включає в себе й консультування з усіх супутніх правових питань, зокрема податного, митного права, права інтелектуальної власності, представництва в органах державної влади та місцевого самоврядування, реєстраційних процедурах, судового захисту інтересів клієнта тощо.

Юридична компанія «Фенікс-ДНС» має значний досвід у підготовці різноманітних договорів, зокрема купівлі-продажу, поставки, ліцензійних договорів, договорів про надання послуг, оренди, про спільну діяльність, страхування, кредитних, факторингових, підрядних договорів, договорів комерційної концесії та ін.

Фірма також здійснює комплексний правовий супровід угод в сфері міжнародної торгівлі, включаючи представництво інтересів клієнтів у різноманітних судах, в тому числі у міжнародному комерційному арбітражі. Міжнародний досвід фірми дозволяє надавати висококваліфіковану юридичну допомогу у випадку необхідності застосування до контрактів законодавства інших держав, а також при використанні в договірних відносинах клієнта іноземних мов. У випадку необхідності вирішення спорів, пов’язаних з юрисдикцією іноземних держав, юридична компанія «Фенікс-ДНС»  має можливість залучення та використання партнерів в усьому світі.

У контрактній практиці фірми можна виділити наступні основні напрямки:

·         консультування та підготовка усіх видів договорів, включаючи зовнішньоекономічні договори;

·         участь у переговорах з партнерами та/або контрагентами клієнта, пов’язаних з укладенням, зміною, виконанням або розірванням договорів;

·         юридична експертиза проектів договорів, які пропонуються клієнту для підписання;

·         консультування стосовно оптимізації оподаткування та митних зборів при здійсненні угоди;

·         індивідуальна розробка спеціальних договірних конструкцій, які не передбачені чинним законодавством України;

·         консультування та юридичний супровід процедур отримання ліцензій, патентів, дозволів та інших документів, необхідних для здійснення договірної діяльності;

·         складання арбітражних застережень, ефективних способів забезпечення зобов’язань, а також інших юридичних механізмів захисту інтересів клієнта у договірних відносинах;

·         комплексний супровід зовнішньоекономічної діяльності;

·         підготовка юридичних довідок, висновків, а також due diligence;

·         представництво інтересів клієнта у випадку виникнення спорів з контрагентами, органами державної влади та місцевого самоврядування, як на території України, так і поза її межами. 

Make a Free Website with Yola.