Наші послуги в практиці корпоративного права включають:

·         створення та реєстрація суб’єктів господарювання різноманітних організаційно-правових форм, а також відокремлених підрозділів юридичних осіб;

·         оформлення ліцензій та дозволів, реєстрацію у державних органах та дотримання інших регуляторних вимог, які виникають як при створенні бізнесу, так і в процесі ведення господарської діяльності;

·         правовий супровід процедури державної реєстрації іноземних інвестицій на території України;

·         реорганізацію юридичних осіб;

·         здійснення усього комплексу дій, спрямованих на приведення діяльності акціонерних товариств у відповідність до вимог Закону України „Про акціонерні товариства” від 17 вересня 2008 р.;

·         комплексний супровід угод злиття та поглинання, в т.ч. розробка оптимальних схем злиття та поглинання компаній;

·         отримання дозволів та узгоджень державних органів при злитті та поглинанні;

·         захист від недружніх поглинань та корпоративного шантажу власників бізнесу;

·         юридичний супровід операцій з цінними паперами;

·         підготовку та проведення зборів акціонерів, учасників господарських товариств;

·         моделювання корпоративного управління в процесі діяльності суб’єктів господарювання, побудова ефективних моделей корпоративного управління залежно від специфіки господарської діяльності юридичних осіб та цілей власників бізнесу;

·         правовий супровід припинення юридичних осіб шляхом ліквідації, а також їх відокремлених підрозділів;

·         послуги з проведення комплексної незалежної юридичної експертизи (due diligence);

·         участь у вирішенні та врегулюванні корпоративних конфліктів тощо.

Крім того, юристи фірми мають досвід у:

·         створенні та вдосконаленні стандартів корпоративного управління юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми;

·         консультування з усіх питань придбання та злиття, як в угодах в межах України, так і укладених згідно законодавству іноземних держав;

·         комплексному юридичному супроводу після завершення угоди, в тому числі з питань ведення бізнесу або реструктуризації.

  

Make a Free Website with Yola.